પ્રધાને ખાતર કૌભાંડમાં જવાબદારી ન લીધી, પણ સેનેટરી નેપકીન આપવામાં સન્માન મેળવ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.