પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોનું ગણિત ખોટું પડ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.