ફરહાનને તન્વીરે SMS મોકલી દુબઈથી તલાક આપી દીધા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.