ફોરલેન બ્રિજ બનાવવા ગાયકવાડ સમયના લીમડાના 188 વૃક્ષો કાપવા સામે લોકોનો વિરોધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.