”બાપ મેરે અગલે જનમ મોહે પાટીદાર કિજો” હાર્દિક પટેલને હવે “ટોપી” પહેરાવતાં આવડી ગયું…..!!!

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.