બિનઅનામતમાં નવી જાતિઓ-પર્યાયવાચી શબ્દોનો સમાવેશ કરાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.