ભાજપના ઋત્વિજ પટેલના નામ એવા ગુણ નહીં, અનેક વિવાદો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.