ભાજપના નેતા સી કે પટેલના પુતળા કેમ સળગાવવામાં આવી રહ્યાં છે  ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.