ભાજપના પ્રધાન પરસોત્તમ સોલંકીના અંગત મદદનીશ વિપુલ ઠક્કર ફરાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.