ભાજપના 25 વર્ષના શાસનમાં પાણીમાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે – NCP

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.