ભાવનગરના વેપારીનું અપહરણ કરી ખંડણી માંગનારા ખંડણીખોરની ધરપકડઃ ચાર અપહરણકારો ફરાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.