ભીલોડાના માંકરોડા નજીક ઘાસચારાના ખાનગી ડેપોમાં અગમ્ય કારણોસર આગ લાગતા ઘાસચારો બળીને ખાખ 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.