ભૂવો પડતા કાંકરીયાનો રસ્તો બંધ કરાયો 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.