મંદીના ડરે ગુજરાતમાં જંત્રીનો દર વધારો ટળ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.