મંદીમાં ધંધો બંધ અને વ્યાજ ચઢી જતાં અત્મહત્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.