મતદાન વખતે ઘોડિયાઘરને મહિલાઓ નહીં સંભાળે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.