મત મશીન ખોટકાયા તેના મતદાનની વિગતો જાહેર કરો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.