મહાત્મા મંદિરની બે વર્ષની આવક 17.30 કરોડ, 48 લાખ વસૂલવાના બાકી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.