મિલકતની ખરીદી કે એફિડેવિટ કરવા માટેનો સ્ટેમ્પ ખરીદવા પહેલા ફોર્મ ભરીને આપવું પડશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.