મુસાફરના સ્વાગંમાં ગેંગના સાગરિતોને બેસાડીને લોકોના ગજવા હળવા કરતી મહિલા સહિતની ગેંગ ઝડપાઇ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.