મોદીના સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધથી ભાજપના નેતાઓની પ્લાસ્ટિકની ફેક્ટરી પર પાણી ફરી વળશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.