મોદી સરકારની જાહેરાત – રૂપાણી નિષ્ફળ મુખ્ય પ્રધાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.