રાજયના આઠ શહેરોમાં ટ્રાફિકના ગુનામાં કેશલેસ દંડ પ્રણાલીનો અમલ થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.