રાજ્યપાલે સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારકની મુલાકાત લીધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.