રાજ્યમાં સ્વચ્છતા મિશન મોનીટરીંગ માટે પાંચ વર્ષે પણ નોડલ અધિકારીઓની નિમણુક જ નહી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.