રૂપાણીના અધિકારઓના રોકડ ચૂકવણા લાંચમાં ગણવા તપાસ થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.