લેખિત નિવેદન રજૂ કરી પોલીસ અધિકારીઓ પર આરોપ કરાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.