વડાલીમાં સ્વચ્છ ભારત મિશનનું પ્રચાર સાહિત્ય બાળી મૂકાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.