વરસાદની પરિસ્થિતિની સરકારે સમીક્ષા કરી પાંચ ઇંચથી ઓછો વરસાદ થયો છે ત્યાં રાહતદરે પશુપાલકોને ઘાસ વિતરણ થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.