વિશ્વમાં લાંબા વાળ રાખનાર નીલાંશી ગુજરાતના મોડાસાની

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.