‘વિશ્વાસ’ અને ‘આશ્વસ્ત’નો પ્રારંભ કરાવતાં અમિત શાહ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.