શામળાજી ચેક પોસ્ટ ચરસી નાકુ બની ગયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.