શામળાજી મંદિરમાં અછોડા તોડતી ઉદેપુરની મહિલા ગેંગ.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.