સત્તાના દૂરુપયોગથી પાણીના ટેન્કર મંગાવનારા કોર્પોરેટરને રૂ.31,400 ભરવા આદેશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.