સસ્તા મકાનો ભ્રષ્ટ્રાચારના કારણે નબળા બન્યા છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.