સાડા ચાર હજાર બહેનો સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં પોતાના ભાઈને રાખડી બાંધવા આવશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.