સારા વરસાદથી ખેડૂતોને રાહત થઈ, વાવણી જોરમાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.