સિંહોના મોત છતાં વસતી 1 હજારથી વધું, મેમાં ગણતરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.