સિદ્ધપુરમાં સરસ્વતી નદી 60 હજાર પહેલા વહેતી હતી -વ્યાસ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.