સિવિલ સર્વિસની UPSCની પ્રિપરીક્ષામાં ગુજરાતના 130 પાસ થયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.