સી.આર.પાટીલ વિરુદ્ધ આચાર સંહિતા ભંગની ફરિયાદ, છતાં તે પોસ્ટ ભાજપની વેબ પર 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.