સુરતની આગની ઘટના બાદ અમદાવાદમાં શાળાઓ માટે ફાયર સેફ્ટીનું માર્ગદર્શન અપાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.