સુરતમાં મકાન તુટી પડ્યું, રાજ્યમાં 50 હજાર જોખમી મકાનો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.