સૈનિકે માંગી તો જમીન ન આપી, શ્રીમંતે માંગીતો આપીને કરોડોનું કૌભાંડ કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.