સોમવારથી ફાસ્ટટેગ ફરજીયાત, પણ સ્ટીકર ન હોવાથી નાકા પર લાંબી લાઈનો થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.