સોલાર પાર્ક પાસે રણમાં મોટું સરોવર બનતા જમીન કરોડોની બનશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.