સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં પાલતુ પશુ ઘટી રહ્યાં છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.