સ્કૂલે ન જતાં માતાએ ઠપકો આપી લાફો મારતાં પુત્ર ઘર ઘરેથી નાસી ગયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.