હળવા દબાણને કારણે દરિયાના પાણીમાં કરંટ, બોટ પરત ફરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.