હિંમતનગરમાં યોજાઈ અનોખી સ્પર્ધા, ઘોડા-ઘોડીની નૃત્ય યોજાઈ સ્પર્ધા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.